Περιβάλλον και Προστασία

Η OmniGraph ως εταιρεία ανακύκλωσης και ανακατασκευής έχει ως πρωταρχική της αξία την προστασία του περιβάλλοντος. Οι διαδικασίες που ακολουθούμε καθώς και τα υλικά και οι πρώτες ύλες σέβονται απόλυτα το περιβάλλον.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΦΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όλα τα υλικά της συσκευασίας μας είναι από ανακυκλωμένες ύλες ή ανακυκλώνονται και είναι απόλυτα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Τα cartridges καθαρίζονται και αδειάζονται από τα παλαιά μελάνια και toners κατά 100 %. Το απόβλητα του γραφίτη και της μελάνης αποστέλλονται για ανακύκλωση και σε καμία περίπτωση δεν απορρίπτονται στη χωματερή ή στον υπόνομο.
Σχετικά πιστοποιητικά ανακύκλωσης μπορούν να προσκομισθούν εφόσον ζητηθούν.

Απευθυνόμενοι σε εμάς μπορείτε να συμβάλετε με δύο τρόπους:

  • Αγοράζοντας τα ανακατασκευασμένα προϊόντα μας συμμετέχετε στη νέα υπεύθυνη κοινωνική αντίληψη της επανάχρησης των αποβλήτων. Όλα τα προϊόντα μας προέρχονται από «απόβλητα» τα οποία έχουνε δηλαδή ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και ανακατασκευάσαμε ώστε να χρησιμοποιηθούν για μια δεύτερη φορά. Έστω και εάν εσείς απλά προμηθευτήκατε ένα cartridge OmniGraph και δεν ανακατασκευάσαμε το δικό σας άδειο, η επανάχρηση στον εκτυπωτή σας του ανακατασκευασμένου έχει πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια περιβαλλοντικά από οτι η αγορά και χρήση ενός Ο.Ε.Μ. (Original Equipment Manufacturers). Ακολουθεί σχετική ανάλυση.
  • Επιστρέφοντας πίσω σε εμάς τα κενά μελανοδοχεία σας, άδεια ή και ληγμένα inkjet και laser toner cartridges, αφού τα παραλάβουμε και τα ελέγξουμε, ως επίσημα αδειοδοτημένη εταιρεία, σας αποστέλλουμε πιστοποιητικό ανακύκλωσης σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ INKJET ΚΑΙ TONER CARTRIDGES ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 300 εκατομμύρια πλαστικά άδεια inkjet και laser toner μελανοδοχεία (cartridges) εκτυπωτών σε όλο τον πλανήτη πετάγονται ως άχρηστα άδεια στις χωματερές. Όλα αυτά τα cartridges μπορούνε να ανακατασκευασθούνε και κατά συνέπεια να επαναχρησιμοποιηθούνε για εκτυπώσεις στα σπίτια και στις επιχειρήσεις τουλάχιστον 2-3 φορές το καθένα. Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι σε μια ιδανική μελλοντική κοινωνία, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη, όπου όλοι οι καταναλωτές επιστρέφουν πίσω τα άδεια τους για ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση, οι εταιρείες ανακύκλωσης και ανακατασκευής μελανοδοχείων, όπως η OmniGraph, θα μειώνανε τον αριθμό αυτών των άδειων «σκουπιδιών» από τις χωματερές κατά 66% έως 75% σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα με ανεκτίμητα οφέλη.

Κάθε ανακατασκευασμένο cartridge το οποίο εσείς αγοράζετε και χρησιμοποιείτε στον εκτυπωτή σας αποτελεί για όλους εμάς ένα λιγότερο ηλεκτρονικό πλαστικό ή και μεταλλικό «άχρηστο σκουπίδι» το οποίο τελικά ΔΕΝ πετάχτηκε σε κάποια χωματερή με ανυπολόγιστες συνέπειες στη συνέχεια για το περιβάλλον μας. Με την αγορά και χρήση και στην πραγματικότητα επανάχρηση ενός ανακατασκευασμένου cartridge, αντιστοιχεί ένα λιγότερο καινούριο cartridge, το οποίο δε θα χρειασθεί να παραχθεί εκ νέου και να καταναλώσει για την κατασκευή του νέες πολύτιμες πρώτες ύλες. Η συμβολή σας έτσι είναι διπλή και αναφέρεται όχι μόνο στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων αλλά και στον περιορισμό της κατανάλωσης και κατασπατάλησης των φυσικών πρώτων υλών του πλανήτη από την κατασκευή νέων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως είναι τα cartridges, εκ του μηδενός.

Η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών και μεταλλικών μερών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα laser toner και στα inkjet cartridges είναι η πλέον φιλική περιβαλλοντικά μέθοδος, σε σχέση με τον αρχικό κυρίως προορισμό του άδειου cartridge, ο οποίος είναι η απόθεση του ως άχρηστο σκουπίδι στη χωματερή. Για παράδειγμα, το ανακυκλωμένο αλουμίνιο το οποίο επαναχρησιμοποιείται στα ανακατασκευασμένα cartridges χρησιμοποιεί κατά 95% λιγότερη ενέργεια κατά τη διαδικασία της κατασκευής του από οτι το αρχικό αλουμίνιο. Η ανακατασκευή των inkjet και laser toner cartridges των εκτυπωτών από τις εταιρίες αποτελεί την πραγματική και ενδεδειγμένη λύση στο συνεχώς αυξανόμενο όγκο των ηλεκτρονικών απορριμμάτων, η οποία συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (π.χ. εργατικά χέρια στην Ελλάδα παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία αντικαθιστώντας τα εισαγόμενα από τις χώρες του εξωτερικού μελανοδοχεία) με πραγματικό όφελος για το περιβάλλον. Δεν αποτελεί απλώς άλλο ένα κλάδο της μεταποίησης αλλά και μια νέα νοοτροπία της κοινωνίας, η οποία ωθεί στη μοντέρνα αντίληψη της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων και όχι απλά της ανακύκλωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ορίσει νέα κριτήρια για την πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προστασία του αποτελεί πλέον την πρώτη και μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η ανακύκλωση αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων . Η επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων είναι το επόμενο βήμα. Η ανακύκλωση, ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση των cartridges και των κινητών συσκευών επικοινωνίας είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια απόλυτα σύμφωνες με το γράμμα και το πνεύμα της κοινοτικής νομοθεσίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΞ' ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ CARTRIDGES

Σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων πρώτων υλών οι οποίες θα κατέληγαν στις χωματερές επαναχρησιμοποιούνται και διασώζονται από τους ανακατασκευαστές αναλωσίμων.

Ενδεικτικά:

Πρώτη Ύλη Εκτιμώμενη παγκόσμια ετήσια κατανάλωση για την παραγωγή «νέων καινούριων μελανοδοχείων» Η Ανακατασκευή-Ανακύκλωση συμβάλει στη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης κατά Η αυξανόμενη τάση για ανακατασκευή μελανοδοχείων μπορεί να περισώσει επιπλέον
Πετρέλαιο 1.176.470 βαρέλια 317.640 βαρέλια 850.000 βαρέλια
Αλουμίνιο (Βωξίτης) 64.000 τόνους 17.280 τόνους 46.720 τόνους
Ξυλεία 37 εκατομμύρια τόνους 10 εκατομμύρια τόνους 12,2 εκατομμύρια τόνους

 

ΠΗΓΗ: European Toner & Inkjet Remanufacturers Association, www.etira.org