Πρώτες Ύλες για Φωτοτυπικά

Πρώτες ύλες και ανταλλακτικά των κυριοτέρων
O.E.M. για φωτοτυπικά μηχανήματα όπως drums, toners, chips, reset cards, maintenance
και fuser kits, κ.α.