Ανακύκλωση Μελανοδοχείων

Η OmniGraph είναι επίσημα αδειοδοτημένη για τη συλλογή, μεταφορά και την ανακύκλωση των κενών μελανοδοχείων τύπου toner και inkjet των εκτυπωτών.

Άδεια λειτουργίας της OmniGraph (PDF: 215 KB) →

Συλλέγουμε από εταιρίες, οργανισμούς, φορείς του δημοσίου, ιδιώτες και τους πελάτες μας κενά virgin και OmniGraph μελανοδοχεία εκτύπωσης. Με τον όρο virgin empties εννοούμε τα άδεια cartridges τα οποία προέρχονται από original και τα οποία έχουνε ολοκληρώσει μόνο μια φορά τον κύκλο ζωής τους. Δε δεχόμαστε άδεια από ανακατασκευασμένα, από συμβατά και από απλά refilled. Τα μόνα ανακατασκευασμένα τα οποία παραλαμβάνουμε, όπως οφείλουμε, είναι τα κενά OmniGraph.

Αφού παραλάβουμε τα κενά μελανοδοχεία και τα ελέγξουμε, ως επίσημη αδειοδοτημένη εταιρία, εκδίδουμε πιστοποιητικό ανακύκλωσης σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία καθώς και έντυπο παρακολούθησης μη επικινδύνων αποβλήτων. Όλα τα παραπάνω έγγραφα είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση όπως και για το περιβαλλοντικό ISO τύπου 14001.

Κατεβάστε το PDF για να δείτε τους κωδικούς των κενών virgin toner και inkjet μελανοδοχείων εκτυπωτών για τα οποία ενδιαφερόμαστε αυτή τη χρονική περίοδο.

Αν δε βρίσκετε κάποιο κωδικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας διευκρινίσουμε αν μας ενδιαφέρει.